ES Tet Assembly: February 3, 2016

0
9

TẾT ASSEMBLY PROGRAM

*****

What: SSIS Tết celebration

When: 1:45 – 2:45pm, February 3, 2016

Where: Auditorium

Who: ES students and local staff

 

  1. Dragon Dance

  2. KLG + KCC + KTD + KAD: Cô và Mẹ + Con Cò bé bé +Tết À Tết Ơi

  3. G1: Tiếng Chào Theo Em

  4. G1: Bé Đón Tết Sang

  5. G2,3,4,5: Múa Sạp

  6. G3: Em Là Hoa Hồng Nhỏ

  7. G4: Tết Việt + Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi

  8. G5: Long Phụng Sum Vầy

  9. TA: Tết Nguyên Đán