SSIS (G9-12): HS Parent Teacher Conferences March 21-22

406

Dear SSIS High School Families,

Please note that Vietnamese, Korean, and Mandarin translations are below.  Over the last few years the high school has held large group style Parent-Teacher Conferences (PTC) in the high school gym during the 1st and 3rd quarters. Based on  feedback such as:

 • The time feels rushed with the teacher with parents waiting in line behind them.
 • It is very public, hard to have private conversations with other teachers and parents nearby
 • It is too loud in the gym, so it is hard to share feedback and ask questions
 • There can be long lines that require significant wait time for a specific teacher

We will be changing the format for our third quarter Parent-Teacher Conferences on March 21 (4-8pm) and 22 (8am-1pm).  Parents will now be able to make individual 10 minute appointments with the teachers they are most interested in meeting.  These conferences will take place in the teacher’s classrooms with a few exceptions.  The result will be a more private environment that will encourage meaningful discussions about student performance and provide ways for parents to support their children in the process.

The window to schedule these appointments will open on Friday, March 1.  The booking system will be open now and through the conclusion of PTC’s on March 22.  There will be computers in the HS office to book times during the conference dates, but please realize that there will be very limited availability at that time.  You can access the booking system with this link and use the following code zbpjv.  Here are the directions of how to book these appointments.  Please understand that the booking appointments are first come first served.  If you would like to visit your son/daughter’s teachers in shorter amount of time over the course of one day, you will want to book them right away.  Otherwise, you may have some wait time in between your scheduled appointments. During the times you are waiting you may choose to book an appointment to meet with your child’s counselor or grab a coffee or snack and return for your next appointment.  Specific information about our counseling department is below, so you can book the correct counselor.

Elizabeth Souba- 9-12 social emotional counselor
Jemison Foster- University Guidance Counselor
Grade 12- Family Name, A-L
Grade 11- Family Name, A-Lee
Grade 10- Family Name, A-Lam
Grade 9- Family Name, A-Ngo

Kelly Braun- University Guidance Counselor
Grade 12- Family Name, M-Z
Grade 11- Family Name, Liao-Z
Grade 10- Family Name, Le-Z
Grade 9- Family Name, Nguyen-Z

We are excited about this change, as we feel it will provide our parents with more personalized support of their children.

If you have any questions regarding this online booking system, please contact Thomas Galvez (HS Instructional Coach for Technology) for additional assistance.  After the conclusion of the conferences, we will elicit your feedback about this new conference style to make sure it is effective you your use.

Best regards,

Jacob Hendrickson
SSIS High School Principal

 

Kính gửi quý PHHS Trường Trung Học SSIS

Xin lưu ý xem bản dịch Tiếng Việt, Tiếng Hàn và Tiếng Hoa bên dưới.

Những năm qua, qua các buổi họp PHHS thường niên vào tháng 10 và tháng 3 được tổ chức tập trung trong hội trường lớn tại phòng thể dục thể thao của trường, chúng tôi ghi nhận những phản ảnh như sau:

 • Việc PHHS xếp hàng dài ở dãy ghế chờ đến lượt trước mặt tạo cho giáo viên cảm giác thời gian rất gấp rút
 • Khu vực họp quá công cộng, bất tiện khi cần thảo luận riêng với giáo viên và PHHS
 • Khu vực họp khá ồn ào, khó có thể nghe rõ nội dung thảo luận
 • Đôi khi xảy ra tình trạng nhiều PHHS cùng phải xếp hàng đợi lâu để gặp một giáo viên

Vì lý do đó, chúng tôi quyết định thay đổi phương thức tổ chức cho kỳ họp PHHS sắp tới diễn ra vào tháng 3, ngày 21(4h-8h tối) và ngày 22 (8h sáng – 1h chiều).

PH giờ đây có thể đặt lịch trước phiên họp 10 phút với mỗi giáo viên bộ môn mà PH quan tâm nhất. Các phiên họp này sẽ diễn ra tại phòng học của giáo viên hoặc các phòng chức năng. Nhờ vậy sẽ mang đến không gian họp riêng tư hơn, nâng cao chất lượng buổi trao đổi về quá trình,kết quả học tập của học sinh cũng như đưa ra cho PH những phương án hỗ trợ học sinh tiến bộ tốt hơn.

Lịch đặt hẹn sẽ được mở vào thứ 6, ngày 1 tháng 3. Hệ thống đặt lịch này sẽ được mở từ lúc này đến khi kết thúc kỳ họp PHHS vào ngày 22 tháng 3. Trường sẽ trang bị một số máy tính ở văn phòng trường trung học trong 2 ngày diễn ra kỳ họp để PH vẫn có thể đặt lịch, tuy nhiên xin hãy lưu ý rằng, đặt lịch vào lúc đó sẽ còn rất ít lựa chọn về thời gian. Quý PH có thể truy cập vào hệ thống đặt lịch tại đường dẫn này , sử dụng mã zbpjv. Đây là bản hướng dẫn cách đặt lịch hẹn. Xin hãy hiểu rằng hệ thống sẽ tuân theo thứ tự ưu tiên cho người đặt trước. Nếu quý PH mong muốn xếp lịch gặp các giáo viên của con em mình gần nhau để giảm thiểu thời gian chờ, xin hãy tiến hành đặt lịch ngay, nếu không quý PH có thể phải mất thời gian chờ giữa các phiên họp với các giáo viên.  Trong khi chờ đợi đến phiên họp kế tiếp, quý PH có thể đặt lịch để gặp cố vấn học vụ của con em mình hoặc dùng chút trà, cà phê, bánh quy cung cấp ở hành lang của dãy phòng họp. Thông tin chi tiết về bộ phận cố vấn học vụ được liệt kê dưới đây để quý PH có thể liên hệ đúng cố vấn cho con em mình.

Cô Elizabeth Souba- tư vấn tâm lý khối 9-12

Thầy Jemison Foster- Tư vấn chọn trường đại học cho các hs có:

Khối 12- Họ có chữ cái: A-L

Khối 11- Họ có chữ cái: A-Lee

Khối 10- Họ có chữ cái: A-Lam

Khối 9- Họ có chữ cái: A-Ngo

Kelly Braun – Tư vấn chọn trường đại học cho các hs có:

Khối 12- Họ có chữ cái: M-Z

Khối 11- Họ có chữ cái: Liao-Z

Khối 10- Họ có chữ cái: Le-Z

Khối 9- Họ có chữ cái: Nguyễn-Z

 

Chúng tôi rất vui mừng trước thay đổi này vì thấy rằng điều này  sẽ giúp đưa đến từng PH sự hỗ trợ riêng biệt hơn đối với con em mình.

 

Nếu quý PH có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hệ thống đặt lịch trực tuyến này, vui lòng liên hệ Thầy Thomas Galvez (Hướng dẫn kỹ thuật công nghệ khối trung học) để được hỗ trợ thêm.

Sau khi kỳ họp kết thúc, chúng tôi sẽ thu thập phản hồi của quý PH về phương thức tổ chức mới này để đảm bảo đưa đến hiệu quả tốt nhất cho quý PH.

 

Trân Trọng

Jacob Hendrickson

Hiệu trưởng Khối THPT Trường SSIS

 

2019 봄학기 학부모 상담일 관련 이메일

SSIS 고등부 학부모님들께,

하기에 베트남어, 한국어, 중국어로 번역된 안내문이 있습니다. 지난 년간 고등부에서는 대규모의 그룹형태로 PTC 학부모상담일을 1분기와 3분기에 고등부 실내체육관에서 진행하여 왔습니다. 하기와 같은 의견이 있었습니다.

 

 •         뒤에서 기다리는 부모님들로인해 해당 선생님과의 상담시간을 서둘러 마무리하여야할 것같이 느껴진다.
 •         너무 공개된 공간이라 가까이 있는 다른 선생님들과 학부모들로 인해 사적인 대화가 어렵다.
 •         체육관안이 너무 소란하여, 의견을 듣거나 질문들을 하기 힘들다.
 •         특정 선생님의 경우 대기시간이 너무 길다.

상기의 의견을 반영하여, 3 21( 오후 4 ~8) 22(오전 8~오후 1) 진행되는 이번 3사분기 상담일진행방식에 변화가 있습니다. 학부모님들은 상담하기를 원하시는 해당 선생님들과 선생님별 개별적으로 10분간 상담을 진행 있게됩니다.  이번 상담은 특별한 경우를 제외하고 해당 선생님의 교실에서 진행이 됩니다. 이번 새로운 진행방식으로 더욱 더 사적인 공간에서 자녀의 진척상황에 관한 심도깊은 면담이 가능할 것이며 이는 부모님들께서 자녀들에게 다양한 방법으로 도움을 수있도록 것입니다.  

이번 상담시간 예약시스템은 31 금요일에 시작이 됩니다. 예약시스템은 322 PTC 상담일 종료시까지 운영됩니다. 상담일기간동안 예약을 있도록 고등부 사무실에 컴퓨터가 배치될 것입니다. 다만,해당기간동안 사용하시는데 상당한 제약이 있을 수도 있는점을 유념하시기 바랍니다. 예약시스템은 해당  예약사이트 링크  통해 접속 가능하시며, 사용암호는 zbpjv 이용하시기 바랍니다. 상담시간 예약방법은 절차안내 링크 에서 확인 가능하십니다. 이번 예약시스템은 선착순인점 유념하시기 바랍니다. 상담당일에 짧은시간안에 자녀() 선생님을 뵙기를 원하신다면 바로 예약을 서두르시기 바랍니다. 그렇지 않다면, 상담시간 사이에 대기하는 시간이 생길 있습니다. 해당 대기시간동안 자녀() 상담선생님과의 상담시간을 예약하실 있으시며 혹은 간단한 다과를 드시고 다음 상담시간으로 이동하시면 됩니다. 상담선생님팀의 세부적인 정보가 아래에 있으니, 자녀에게 해당하는 상담 선생님과의 상담일정을 예약하시기 바랍니다.

Elizabeth Scouba- 9-12학년 사회적 정서적 담당 상담 선생님

Jemison Foster-대학진학 담당 상담 선생님

                          12학년성이 A-L시작하는 학생들

                          11학년성이 A-Lee 학생들

                          10학년성이A-Lam으로 시작하는 학생들

                         9학년성이 A-Ngo 시작하는 학생들

Kelly Braun- 대학진학 담당 상담 선생님

                        12학년성이 M-Z 시작하는 학생들

                        11학년성이 Liao- Z 시작하는 학생들

                        10학년성이 Le-Z 시작하는 학생

                       9학년성이 Nguyen-Z 시작하는 학생들

학부모님들께서 더욱 개별적이며 적절한 예약과 상담이 가능하도록 이번 새로운 변화된 시스템을 시행하게 되어 기쁩니다.

이번 온라인 예약시스템에 관련하여 문의사항이 있으시면 Thomas Galvez  ( 고등부 테크널러지 담당)선생님에게 연락하시어 도움을 받으시기 바랍니다. 이번 상담을 마친 , 새로운 방식으로 진행된 이번 상담에 관련한 의견을 받아 이용하시는데 효과적이었는지 의견을 확인 예정입니다.

감사합니다.

SSIS 고등부 교장

Jacob Hendrickson

2019年春季家长教师会议电邮

 

亲爱的SSIS高中部家长们:

      请注意,下面有越南语,韩语和普通话翻译。在过去几年中,高中部都是在第一和第三学期在高中体育馆举行大型团体式家长教师会议(PTC)。一些会议反馈如下:

 

 • 由于别的家长在排队等候,老师跟家长汇报时感觉很仓促
 • 因为其他老师和家长都在附近,很难进行较私人的谈话
 • 体育馆里声音太大,难以进行学生汇报并提出问题
 • 也因有很多家长想跟某位老师谈孩子的学业进展,导致队伍过长

 

      我们将为3月21日(下午4-8点)和22日(上午8点至下午1点)的第三学期家长教师会议的更改会议形式。家长们现在可以与他们最想见的老师预定10分钟的成绩汇报会。这些会议将在各科目的教室里进行,但有一些例外。在教室里进行家长会可以提供更私密的环境,方便家长讨论孩子的学习过程。

      线上预约系统将于3月1日星期五开放至3月22日,家长教师会议结束的当天。在会议日期间,高中办公室也将为家长们提供线上预约服务,但预约时间非常有限。您可以使用此链接连上预约系统,并使用预约代码jbpjv。以下是预约说明。请注意,预约采取先到先得的方式。如果您希望在一天内跟几位您的儿子/女儿的老师们见面,您需要立即预约。否则,您的各科目预约时间相差太久,您将需要等待。在等待期间,您可以选择与您孩子的辅导员预约会面;或者享用咖啡和小吃。我们辅导部门的具体信息如下:

 

      Elizabeth Souba- 9年级-12年级社交情绪顾问
      Jemison Foster-大学指导顾问
12年级 – 姓氏,A-L
11年级 – 姓氏,A-Lee
10年级 – 姓氏,A-Lam
 9年级 – 姓氏,A-Ngo
      Kelly Braun – 大学指导顾问
12年级 – 姓氏,M-Z
11年级 – 姓氏,Liao-Z
10年级 – 姓氏,Le-Z
 9年级 – 姓氏,Nguyen-Z

 

      我们期待这次的形式改动,因为我们认为这将为家长们提供更个性化的支持。

      如果您对在线预约系统有任何疑问,请联系Thomas Galvez(高中技术指导)给予协助。家长教师会议结束后,我们将征求您对这种新会议方式的反馈意见,以确保它的有效性。

      此致

敬礼,

                                                                                                                            Jacob Hendrickson
                                                                                                                            SSIS高中校长