Important (Optional) Parent Meeting with HOS: Tonight, Monday, August 9 at 6:30 pm

  129

  Dear SSIS Parents,

  From the feedback I have received from some of you after last week’s Virtual School Information session, I realize that you still have some unanswered questions and recommendations for the school.

  Tonight, Monday, August 9, I would like to invite you to join an optional parent meeting with the Head of School from 6:30 – 7:30 pm to address these questions and recommendations with you. Your feedback is important to our community and we value having an open dialogue. The meeting will be recorded for those who cannot attend. (See Zoom link details in email).

  If you have questions or recommendations you would like us to address, please submit them before 4:00 pm in this Parent Input Survey. You will also be able to submit questions during the parent meeting. However, if there are time constraints, we will give preference to questions submitted in the survey.

  I look forward to speaking with you this evening.

  All best wishes,

  Dr. Catriona Moran
  Head of School

  Thân gửi Quý phụ huynh,

  Sau buổi họp về Virtual School ngày thứ 5 tuần trước, và từ những câu hỏi gửi về, tôi nhận thấy phụ huynh vẫn còn nhiều băn khoăn, và có một vài đề xuất đóng góp cho nhà trường.

  Vì vậy, tối nay ngày 09/08, tôi trân trọng mời Quý phụ huynh tham gia buổi họp từ 6:30 – 7:30 để tôi và Ban giám hiệu có cơ hội tiếp thu các vấn đề tồn đọng và cùng trao đổi thẳng thắn tìm hướng xử lý. Buổi họp sẽ được thu lại cho những quý phụ huynh không thể tham gia, tuy nhiên, tôi mong quý vị sắp xếp công việc để cùng tham gia với tôi. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp nhà trường thực hiện thành công mục tiêu giáo dục trong năm học tới.

  Phụ huynh có thể gửi về các câu hỏi và chủ đề cần thảo luận qua Phiếu Khảo sát này trước 4h chiều nay. Phụ huynh cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong buổi họp, nhưng vì lý do thời gian, Nhà trường sẽ ưu tiên giải đáp các thắc mắc gửi về qua phiếu.

  Hẹn gặp quý vị trong buổi họp tối nay. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Dr. Catriona Moran
  Tổng Hiệu Trưởng

  —-

  SSIS 학부모님께

  지난 주 목요일에 진행되었던 온라인 학습관련 간담회 이후 일부 학부모님들로부터 추가 질문 및 건의사항에 대하여 논의가 필요하다는 의견을 접수하였습니다.

  본 내용과 관련하여 8월 9일 월요일 저녁 6시30분~7시 30분에 진행될 학교장과의 간담회에 원하시는 분들께서 참여하여 주시기 바랍니다.이번 간담회에서는 추가 문의사항 및 건의사항에 관하여 논의를 할 예정 입니다. 여러분의 의견은 매우 중요하며 학교에서는 열린 의사소통에 가치를 두고있습니다. 이번 간담회는 참석이 어려우신 분들을 위해 녹화될 예정입니다.

  줌 미팅 링크

  금일 미팅과 관련하여 논의가 필요한 추가 질문및 건의사항이 있으시면, 오후 4시 전까지 본 학부모 의견 설문지 에서 제출하여 주시기 바랍니다. 시간 제약으로 인하여 설문지을 통해 사전에 접수된 질문에 대하여 우선적으로 답변을 드릴 예정 입니다만 진행 중, 시간이 충분하다고 판단될 경우, 미팅중에 직접 질문을 하실 수도 있습니다. 금일 저녁 간담회에서 뵙겠습니다.

  감사합니다.

  Dr. Catriona Moran
  학교장 드림