Student Vaccine Days – Update

501

All parents who have registered their child for vaccinations should read this email carefully.

Please note:

If your child has a fever, cough, sore throat, etc., they should NOT go to the vaccination site. If your child is currently F0 or F1, they should NOT go to the vaccination site.

If your child misses their appointment, the school will add them to a list for future vaccination opportunities. 

Before the vaccination

Please make sure that your child has something to eat and drink before the vaccination. 

Students will be assigned an appointment time by grade, and the school will notify parents by SMS. Please note that students who are late will be turned away.

A parent or legal guardian registered in PowerSchool must bring the student. 

Please print and prepare these three documents: pre-screening form, consent form, and certificate document. 

What to bring

 1. Passport or Vietnamese ID of the student
 2. Passport or Vietnamese ID of the parent/guardian accompanying the child
 3. SSIS ID 
 4. Pre-Screening form (pdf)
 5. Consent form (pdf), parent/guardian to sign on site
 6. Certificate document (pdf)
 7. Vaccine certificate of the first dose, if the student has received it already
 8. Water and juice
 9. Two face masks (wear one at all times) or mask + face shield
 10. A pen

Students should not wear their SSIS uniforms.

During the vaccination

Your child will receive the Pfizer vaccine. 

SSIS staff and volunteers will be onsite to support your child through the process. Parents will not be allowed to accompany their children past the first waiting area. Parents will have a waiting area that allows them to see their child moving through the check-in, screening, and injection stations. Parents will not be able to view their children during the observation stage. 

The process of waiting, checking in, meeting the doctor, and getting the vaccine are all outdoors. These areas are all covered from the sun. Please be prepared for the heat and bring extra water and juice.

Parents must remain on-site during the process so that the medical team can contact you for questions if needed.

Please remind your child that no photos, videos, or social media posts are allowed.

If you have any questions during the vaccination procedure, please contact Oanh Dao (0396207200) or Nurse Thu Nguyen (0941478317).

After the vaccination

After the vaccination, your child will have to wait in the observation area for 30 minutes. They must remain seated. No talking or moving around is allowed during this time (it can be a good idea to bring a book). Parents will not be allowed in the observation area.

Once your child has completed their 30-minute observation period, you will meet your child at the exit. 

The vaccine certificate (pdf) will be stamped before the student leaves, and they will bring the certificate home. 

Monitoring Your Child at Home

Please review the SSIS Student Vaccine Information email for information on monitoring your child after the vaccination. There is also information and recommendations for monitoring on page 2 of the vaccine certificate.

If your child develops side effects to the vaccine and you want medical advice, please call the Assistance Center for Intl SOS +84 28 3829 8520, your child is covered by the International SOS Campus Resilience program. You can speak to a doctor in any language you prefer.

Kind regards,

Lisa Chute
Health Office Manager

—————————————-

Thân gửi Quý phụ huynh, 

Lưu ý:

Học sinh có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, v..v KHÔNG NÊN tới điểm tiêm. 

Học sinh thuộc diện F0, F1 cũng KHÔNG NÊN đi tiêm phòng.

Nhà trường sẽ sắp xếp lịch tiêm chủng khác cho những học sinh thuộc diện kể trên.

Lưu Ý Trước Khi Tiêm

Học sinh cần ăn no, uống đủ nước trước khi tiêm. 

Lịch tiêm sẽ phân bổ theo khối lớp, phụ huynh sẽ nhận được tin nhắn thông báo giờ tiêm. Trường hợp đến muộn có thể bị từ chối. 

Học sinh phải có Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp (theo thông tin đăng ký trên PowerSchool) đi cùng. 

Đề nghị gia đình in sẵn và mang theo các mẫu biểu sau:  pre-screening form, consent form, and certificate document. 

Vật Dụng Mang Theo

 1. Hộ chiếu hoặc CMTND/CCCD
 2. Hộ chiếu hoặc CMTND/CCCD của cha mẹ hoặc người giám hộ đi kèm
 3. Thẻ trường SSIS ID
 4. Pre-Screening form (pdf)
 5. Consent form (pdf), phụ huynh hoặc người giám hộ ký xác nhận tại điểm tiêm
 6. Certificate document (pdf)
 7. Giấy xác nhận tiêm mũi 1 nếu có
 8. Nước suối và nước trái cây
 9. Luôn đeo hai khẩu trang hoặc kính chắn giọt bắn
 10. Một cây bút viết

Không khuyến nghị học sinh mặc áo đồng phục trường.

Lưu Ý Trong Khi Tiêm

Học sinh sẽ được chích vắc-xin Pfizer

Nhà trường sẽ sắp xếp nhân viên và tình nguyện viên hỗ trợ. Phụ huynh không đi theo học sinh trong suốt quy trình tiêm chủng, thay vào đó sẽ ngồi đợi ở khu vực chờ. Tại đây, phụ huynh hoàn toàn có thể quan sát con mình check-in, khám sàng lọc y tế, và tiêm chủng. Lưu ý khu vực chờ không thể quan sát học sinh nghỉ ngơi theo dõi sau tiêm.

Toàn bộ quy trình từ xếp hàng đợi, check-in, khám sàng lọc và tiêm chủng đều diễn ra ngoài trường, tại nơi có mái che. Gia đình nên chuẩn bị nước suối và nước trái cây vì sẽ đứng dưới trời nắng.

Phụ huynh cần liên tục có mặt tại nơi tiêm chủng phòng trường hợp nhân viên y tế cần liên hệ.

Phụ huynh nhắc nhở con em mình không chụp ảnh, quay video hoặc đăng tải bất cứ thông tin liên quan tới tiêm chủng gì lên mạng xã hội.

Phụ huynh có thắc mắc trong quá trình tiêm chủng, vui lòng liên hệ Oanh Đào (0396207200) hoặc Y tá Thu Nguyễn (0941478317).

Lưu Ý Sau Khi Tiêm

Sau khi tiêm, học sinh sẽ ngồi lại theo dõi trong vòng 30 phút. Học sinh không được chạy nhảy và tránh nói chuyện trong quá trình theo dõi này (có thể mang theo sách đọc trong thời gian này). Phụ huynh không được vào khu vực theo dõi sau tiêm.

Học sinh hoàn thành 30 phút nghỉ ngơi, theo dõi sau tiêm có thể ra về. Phụ huynh đón con ở cổng ra.

Phiếu Xác Nhận Tiêm Chủng sẽ được đóng dấu và gửi cho học sinh khi hoàn tất quá trình, học sinh lưu ý nhớ mang giấy về.

Theo Dõi Sức Khoẻ Sau Tiêm

Phụ huynh có thể tham khảo email SSIS Student Vaccine Information để có thông tin chăm sóc và theo dõi sức khoẻ cho con tại nhà. Trang 2 của Phiếu Xác Nhận Tiêm Chủng cũng cung cấp thông tin chăm sóc sức khoẻ sau tiêm.

Học sinh có triệu chứng hoặc sốc phản vệ sau tiêm, phụ huynh có thể lên hệ Trung Tâm Trợ Giúp 24/7 của International SOS số +84 28 3829 8520 để có lời khuyên tốt nhất. Nhà trường đã đăng ký dịch vụ tư vấn học đường với Intl SOS cho toàn bộ học sinh trong trường, phụ huynh có thể trao đổi bằng bất kì ngôn ngữ nào. 

Trân trọng, 

Lisa Chute

Trưởng Phòng Y tế

—Korean—

SSIS 학부모님께 

주의사항 : 

자녀가 발열, 기침, 인후통등의 증상이 있는 경우 또는  자녀가 최근 확진자(F0) 혹은 밀접 접촉자 (F1)였던 경우 금번 백신 접종을 받지 말아야 합니다.  

금번 백신 접종을 받지 못할 경우, 학교에서 향후 진행 될 백신 접종 대상 명단에 추가 할 것입니다.

백신 접종 전

백신 접종 전, 자녀가 식사와 충분한 물을 섭취할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

학년별로  접종 시간이 배정되며 학교에서 문자로 부모님께 공지하여 드릴 예정입니다. 학생이 해당 접종 장소에 늦게 도착할 경우  접종을 받지 못합니다. 

부모님 혹은 파워스쿨에 등록된 법적 보호자가 학생과 동반하여야 합니다. 

다음 세가지 서류를 출력하여 지참하시기 바랍니다: Pre-Screening form (pdf)사전 점검표, consent form동의서, certificate document.접종 확인서 

지참물: 

 1. 학생의 여권및 베트남 신분증
 2. 동반 부모/보호자의 여권및 베트남 신분증
 3. SSIS ID  SSIS 학생증
 4. Pre-Screening form (pdf)사전 점검표 
 5. Consent form (pdf)동의서, 현장에서  부모/보호자가 서명 
 6. Certificate document (pdf)접종 확인서
 7. 1차 백신 접종 완료 학생의 경우, 백신 접종 확인증명서 
 8. 물과 음료
 9. 마스크 두장 ( 접종방문시 1개 계속 착용)  혹은 마스크와 얼굴 가리개 
 10. 필기구 

학생들은 교복을 착용하면 안됩니다. 

백신 접종 시 

자녀는 화이자 백신을 접종 받게 됩니다.

본교 직원과 봉사자들이 현장에서 접종 진행 동안 학생들을 지원할 것입니다.부모님은 첫번째 대기 장소 이후부터는 자녀와의 동반이 허용되지 않습니다. 부모님은 자녀가 접수, 검사, 접종 단계를 이동하는 것을 보실 수 있는 대기장소에서 대기하게 됩니다. 부모님은 접종 후 대기 시간중에  자녀를 볼 수  없습니다. 

대기, 접수, 의사 문진, 백신 접종의 단계는 모두 차양막이 설치된 야외에서 이루어 집니다.  더위를 피할 수 있도록 준비하여 주시고 여분의 물과 음료를 지참하여 주시기 바랍니다. 

필요시 의료팀의 질문에 대답을 할 수 있도록 부모님들은 전과정 동안 현장에 대기하셔야 합니다. 

자녀에게 접종 관련  사진촬영, 동영상촬영,소셜 미디어 개재가 허용되지 않는 다는 점에 관해 주의주시기 바랍니다.

백신 접종 진행중 문의사항이 있으시면  Oanh Dao (039 620 7200) 혹은  양호교사 Thu Nguyen (0941478317)  으로 연락 주시기 바랍니다. 

백신 접종 후 

백신 접종 후, 자녀는 상태를 관찰하기 위한 구역에서 30분 동안 대기하게 될 것입니다. 대기시 계속하여 지정된 좌석에 앉아 있어야하며  대화 및 자리를 이동하는 것이 금지됩니다. ( 책을 지참하는 것은 좋은 방법입니다).  부모님은 해당  대기 공간에는 출입할 수 없습니다. 

30분의 대기 관찰을 마친 후 출구에서 자녀를 만나게 됩니다. 

대기를 마치고 나가기 전 직인이 찍힌  The vaccine certificate (pdf) 백신 접종 확인서 는  학생이 수령하게 됩니다. 

귀가 후 

백신 접종 후 자녀의 건강 상태를 파악하는데 도움이 되는 정보가 기재된  SSIS Student Vaccine Information email SSIS 학생 백신 정보 이메일 을 참고하시기 바랍니다. 또한 접종후 상태에 관한 정보및 도움말은 백신 접종 확인서 2페이지에서도 확인 가능합니다. 

자녀가 백신 부작용이 발생하여 의료 자문이 필요 할  경우, 인터내셔날 SOS 병원 지원센터(Assistance Center for Intl SOS) +84 28 3829 8520 로 연락하여 인터내셔날 SOS 학생 회복 프로그램(InternationaSOS Campus Resilience program)의 도움을 받을 수 있으며, 원하는 언어로 의사와 통화할 수 있습니다. 

감사합니다.

Lisa Chute

보건 담당자 

— Chinese —-

尊敬的SSIS家长, 

请注意: 

如果您孩子发烧、咳嗽、嗓子痛等等,请不要去接种疫苗地点。 同样,如果是F0或是F1,也不要去。 

如果您孩子错过这次预约,学校会在之后的疫苗名单上加上学生的名字。 

接种疫苗前

在接种疫苗前让孩子吃点东西。 

学生将按照年级分配预约时间,学校将发送短信通知家长。 请注意迟到的学生将被拒绝。 

Powerschool上登记的家长或是法定监护人带学生去疫苗接种地点。

请打印和准备3分文件: pre-screening form (事先检查表格), consent form (同意书), 和certificate document.(证书文件) 

带上以下物品

 1. 学生的护照或越南居民证
 2. 陪伴学生的家长的护照或越南居民证
 3. 学生证
 4. Pre-Screening form (pdf) 事先检查表格
 5. Consent form (pdf),  同意书,家长/监护人在现场签字
 6. Certificate document (pdf) PDF格式的证书文件
 7. 如接种过第一针,需要带上第一针的证明书
 8. 水和果汁
 9. 2个口罩(全程戴好一个口罩) 或是一个口罩和一个面罩

学生不用穿校服

接种疫苗中

您孩子将接种Pfizer(辉瑞)疫苗。 

学校职员和志愿者将在现场指导学生整个过程。家长只允许陪孩子到等候区。家长在等候区可以看到孩子的登记、检查和接种。家长看不到接种后的观察期。 

等候、登记、检查、咨询医生、接种疫苗的过程都是在室外进行。这些区域都被太阳遮住了, 所以请做好防嗮防热的准备并带上水和果汁。 

整个过程要求家长在场以便需要时,医疗人员可以联系到您。 

请提醒孩子他们不允许照相、摄影或上传社交媒体帖子。 

如果在接种疫苗过程中,有任何的问题,请联系 Oanh Dao (039 620 7200)和护士 Thu Nguyen (0941478317).

接种疫苗后

接种疫苗后,孩子需要在观察区等待30分钟。在这段时间里,他们要坐好,不许说话或走动 (带上一本书也许是一个好主意)。家长不得进入观察区。 在结束30分钟的观察期后,请在出口区接孩子。 

The vaccine certificate (pdf) (疫苗证书),在学生离开前盖章并带回家。

在家观察孩子

请参考 SSIS Student Vaccine Information email (SSIS学生疫苗信息邮件)里疫苗后观察孩子的信息。疫苗证书的第二页也有相关的信息和建议。

如果孩子出现疫苗副作用,您需要医疗建议,请联系国际求援中心 +84 28 3829 8520,您孩子享受国际求援中心的 Campus Resilience program(校园应变计划)的支援

敬上

Lisa Chute

健康办公室主管