Head of School Update, December 7: COVID-19 Clear Information Prevents Disinformation and Rumors

  154

  This message is available below in Vietnamese and Korean.

  —————-

  Dear SSIS Parents, 

  We are very grateful for the care and concern exhibited by our community during difficult times. It is, in part, what has allowed us to face the challenges of COVID-19 in such a positive and productive way. 

  We are grateful when members of our community contact us with questions or concerns, or to make us aware of community rumors about COVID-19 or other matters. 

  We must continue to take care of one another and to prevent the spread of disinformation and rumors, which can take up time and attention and lead to unnecessary anxiety and confusion. 

  If you hear anything that worries you, please let me, Wai Mun Fong or Lisa Chute know. The safety of your children and our community is our main priority, and we will follow up directly. 

  When there is a concern about community spread of an infectious disease, as there is now, any one of us could be exposed at any time simply by being in the wrong place at the wrong time. 

  If you suspect that any member of your family is exposed to COVID-19 either directly or indirectly, we need to know. We will work with you to determine the next steps so that your child does not miss out on schooling.

  This form (Contact Tracing Form) should be completed if you fear that you have been exposed in any capacity (F1, F2, F3, etc). 

  We remind you that any student with symptoms of respiratory illness (e.g. cough, runny nose, sore throat, fever, difficulty breathing) must be kept home. They will be sent home if they come to school. Before returning to campus, the student must be symptom-free for 48 hours.

  Since the beginning of this pandemic, our community has come together to support each other through a series of positive measures. We need to continue to communicate well and to care for each other. 

  SSIS is a kind, caring, supportive community and we need everyone to do their part. 

  All best wishes, 

  Dr. Catriona Moran
  Head of School
  hos@ssis.edu.vn

  Associate Head of School for Finance and Operations, Wai Mun Fong (wfong@ssis.edu.vn)
  Health Office Manager, Lisa Chute (lchute@ssis.edu.vn)

  ————-

  Tiêu đề: Thông suốt thông tin để phòng chống tin giả, tin đồn thất thiệt

  Quý Phụ Huynh thân mến, 

  Nhà trường chân thành cảm ơn sự quan tâm, lo lắng của các bậc phụ huynh trong   suốt quãng thời gian khó khăn này. Sự chia sẻ tận tình của các bậc phụ huynh, phần nào, đã và đang giúp cộng đồng chúng ta chống dịch hiệu quả và tích cực.

  Chúng tôi luôn trân trọng các ý kiến đóng góp và cởi mở tiếp nhận thắc mắc từ mọi thành viên trong cộng đồng SSIS, ngay cả những lo ngại về luồng thông tin thất thiệt liên quan đến dịch Covid-19. 

  Chúng ta cần tiếp tục bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và mạnh tay ngăn chặn các thông tin giả, thông tin thất thiệt về dịch bệnh. Những luồng tin chưa được xác thực có thể gây tổn thất về thời gian, công sức; gây hoang mang dư luận và gia tăng tâm lý sợ hãi không đáng có. 

  Tôi, Wai Mun FongLisa Chute luôn sẵn sàng lắng nghe và trực tiếp giải quyết những lo lắng của quý phụ huynh. Bởi vì chúng tôi luôn đặt sự an toàn của học sinh và cộng đồng SSIS lên hàng đầu. 

  Khi có các ca lây nhiễm cộng đồng, như gần đây, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể vô tình bị phơi nhiễm do không may đến địa điểm có ca bệnh hoặc có mặt tại thời điểm có ca nghi nhiễm.

  Nhà trường cần được thông báo kịp thời khi có bất cứ thành viên nào trong gia đình quý vị nghi ngờ phơi nhiễm với COVID-19, dù trực tiếp hay gián tiếp. Nhà trường sẽ làm việc trực tiếp với gia đình để có phương án hỗ trợ giúp học sinh theo kịp chương trình, giảm tối thiểu ảnh hưởng tới việc học. 

  Các trường hợp phơi nhiễm với F1, F2, F3, v..v cần thông báo với nhà trường qua phiếu này (Contact Tracing Form).

  Nhà trường tiếp tục khuyến cáo học sinh có các triệu chứng liên quan tới bệnh hô hấp (ho, sổ mũi, sốt, khó thở) nên ở nhà. Nhà trường xin phép gửi những trường hợp học sinh có những biểu hiện lâm sàng như trên về nhà. Các em được quay lại trường học khi khỏi hẳn các triệu chứng trên trong vòng 48 giờ. 

  Kể từ những ngày đầu tiên bùng dịch, cộng đồng SSIS đã thể hiện sức mạnh đoàn kết, tương trợ thông qua nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cần tiếp tục quan tâm đến nhau và truyền bá các thông tin lành mạnh để phòng chống dịch. 

  SSIS là cộng đồng ân cần, yêu thương và kết nối. Để tiếp tục duy trì cộng đồng tử tế như thế, mỗi người chúng ta cần làm tròn trách nhiệm của mình.

  Trân trọng,

  Dr. Catriona Moran

  Tổng Hiệu Trưởng
  hos@ssis.edu.vn

  Phó Tổng Hiệu Trưởng (Quản lý Điều Hành và Tài Chính), Wai Mun Fong (wfong@ssis.edu.vn)
  Quản lý Y tế Trường Học, Lisa Chute (lchute@ssis.edu.vn)

  ————-

  제목: 코로나 19의 거짓 혹은 잘못된 정보 확산 방지 관련 

  SSIS 학부모님들께, 

  코로나 19로 어려운 이시기에 여러분을 포함한 우리 학교 공동체가 보여주는 걱정과 관심에 깊은 감사를 드립니다. 여러분의 관심으로 적극적이고 효과적인 방식으로 코로나 19의 어려움에 대응하여 왔습니다.  

  학교에서는 코로나 19관련 루머및 기타 관련 사항들에 대하여 학교에 문의하시고 관심을 표명하여 주신 것에 감사를 드립니다.  

  우리는 앞으로도 모든 구성원이 상호간에 서로 돕고 보살펴 주어야 함과 동시에, 불필요한 시간과 주의의 낭비를 초래하는 잘못된 정보와 루머가 확산 되는 것을 막아야 합니다. 

  혹시 이와 관련하여 우려되는 말을 들으신다면, 저, Wai Mun Fong 혹은 Lisa Chute 에게 알려주시기 바랍니다. 학생들과 학교 공동체의 안전이 학교의 최우선 사항이며, 학교는 즉시 관련 조치를 할 것 입니다. 

  요즘과 같이, 지역사회내 전염병 확산에 관한 우려가 있는 시기에는 우리들 중 누구라도 단순히 특정 시간에 특정 장소에 있는 것만으로도 언제든지 전염에  노출될 수 있습니다. 

  가족 구성원중 코로나 19에 직접 혹은 간접적으로 노출된 것으로 의심이 가신다면, 학교에서 파악을 하여야하며  이럴경우, 학교에서는 어떻게 대응할지 가족과 함께 논의하여 학생의 학업 결손이 발생하지 않게 할 예정입니다.

  본 (접촉 추적 양식 )은 접촉자 ( F1, F2,F3, 이외)에게 노출된 것으로 추측이 되신다면 작성하여 주시기 바랍니다.

  호흡기 질환증상 ( 예,기침, 콧물, 인후통, 열, 호흡곤란)이 있는 학생은 등교하지 말고 집에 있어야 합니다. 만약 등교를 할 경우 집으로 하교조치됩니다. 완치후  재등교전 48시간동안 관련 증상이 나타나지 않아야 합니다. 

  이번 코로나 팬데믹 초기부터 학교와 우리 공동체는 함께 여러 바람직한 방법으로 서로를 도와왔습니다. 우리는 계속하여 적극적으로 소통을 하며 서로를 돌봐야 할 것입니다.

  SSIS는 다정하고, 배려하며, 서로 돕는 공동체입니다. 구성원 모두가 각자의 맡은 역할을 하여야 합니다. 

  건강에 유의하시기 바랍니다. 

  감사합니다

  Dr. Catriona Moran

  Head of School
  hos@ssis.edu.vn

  Associate Head of School for Finance and Operations, Wai Mun Fong (wfong@ssis.edu.vn)
  Health Office Manager, Lisa Chute (lchute@ssis.edu.vn)